Duurzaamheid en MVO

Ons afval van vandaag, is de grondstof voor morgen. Dat is de missie van NNRD. Door afval een nuttige toepassing te geven in de vorm van energie, recycling of hergebruik zorgen wij ervoor dat we prettig kunnen blijven leven, wonen en werken. Nu én in de toekomt. NNRD voelt zich sterk verbonden met onze omgeving en draagt daar graag op een duurzame wijze aan bij.

Duurzaamheid moet je doen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan centraal in ons beleid. Want met alleen nadenken over een duurzame strategie komen we er niet. Duurzaamheid moet je doen. Daarom investeert NNRD in schone vervoersmiddelen, de laatste technologische ontwikkelingen en duurzame verwerkingssystemen. Zo wordt afvalverwerking écht een schone zaak.

Centraal in onze bedrijfsvoering staan:

Duurzaamheid

NNRD durft zich met trots een duurzame ondernemer te noemen. Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is bewust ondernemen met oog voor economische, sociale en milieutechnische belangen. Wij kijken niet alleen naar onze winst- en verliescijfers, maar richten ons ook op de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu.

Gedurfd duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent volgens NNRD dat ieder bedrijf naar vermogen bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en milieuproblemen die voortkomen uit de activiteiten van de onderneming. Wij gaan hierin verder dan de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Duurzaam ondernemen vraagt om inzicht in zowel de huidige als toekomstige ecologische gevolgen van ons productieproces; lokaal en internationaal. Daarvoor gebruiken wij de nieuwste technologische ontwikkelingen.