Afvalsoorten

Als gerenommeerde afvalinzamelaar heeft NNRD zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het inzamelen en transporteren van vele verschillende afvalsoorten.

Welke afvalsoorten voert NNRD voor u af?

• Restafval
Papier / karton
Folie
Kunststoffen
Klein gevaarlijk afval
Boten afvoeren
Glas
Swill / keukenafval/vet
Organisch afval
Ziekenhuis afval
Landbouw en wikkelfolie
Vertrouwelijk papier
Bouw- en sloopafval
Hout A/B/C 
Puin
Vetafscheiders
Olieafscheiders

Oog voor portemonnee en milieu

NNRD heeft haar werk gemaakt van afval. Dat betekent dat wij u als klant de laagst mogelijke prijs bieden voor het afvoeren van uw afvalstromen. Daarnaast staat het milieu hoog op onze agenda. Bij alles wat we doen staat duurzaamheid voorop.

Onze vier pijlers

NNRD werkt volgens vier pijlers:

1. Afval scheiden is kosten verlagen Veel bedrijven zien het scheiden van afval als een extra kostenpost. Maar niets is minder waar. Hoe beter u het afval bij de bron scheidt, hoe zuiverder uw afvalstroom wordt. En dat resulteert in kostenvoordeel bij de verwerking.

2. Efficiënt afvalbeheer is onmisbaar voor ieder bedrijf Ieder bedrijf produceert haar eigen afvalstroom. Daar ontkomen we niet aan. Echter, door samen met u uw afvalbeheer zo efficiënt mogelijk in te richten, houden we de kosten niet alleen beheersbaar, maar belasten we ook het milieu zo min mogelijk. Een absolute win-win-situatie.

3. Afval van vandaag is de grondstof van morgen We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: ons afval van vandaag is de grondstof voor morgen. Door op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om afval om te zetten in grondstoffen voor nieuwe producten, draagt NNRD een steentje bij aan het sluiten van de kringloop.

4. Duurzaamheid is de toekomst NNRD zet in op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Dat doen we niet alleen in ons eigen bedrijf, we helpen u ook graag om een duurzaam afvalmanagement op te zetten. Een verantwoord afvalmanagement gaat verder dan het gescheiden inzamelen van afval. Ook de vermindering van afval en verlaging van uw afvalkosten staan centraal. Een waardevolle investering.