Boten Afvoeren

NNRD is niet alleen gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van afval maar ook in het afvoeren, slopen en verwerken van zeil- en motorboten. NNRD zal uw boot conform volgens de geldende regels afvoeren en op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Hoe

Een boot afvoeren is gespecialiseerd werk omdat ze gemaakt zijn uit zeer verschillende materialen en kunnen zelfs ook nog gevaarlijk afvalstoffen zoals asbest en/of oliehoudend afval bevatten.
Wij zullen daarom bij een aanvraag altijd van te voren langs komen om de situatie te inventariseren.  Aan de hand hiervan zullen wij een totaalprijs maken voor het afvoeren en verwerken van de boot.

Verwerking

NNRD zal de boot eventueel middels speciaal transport afvoeren naar onze locatie te Drachten. Hier zal de boot worden gedemonteerd en zullen we de verschillende materialen recyclen en verwerken.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via verkoop@nnrd.nl of bel 0512 - 334 334