Quickwin afvalscan

Duurzaam afvalmanagement heeft u zelf in de hand. Door afvalproductie te verminderen en de verschillende afvalsoorten al bij de bron te scheiden, kan NNRD uw afval recyclen en inzetten als nieuwe grondstof.

De Quick Win Afvalscan geeft u inzicht in hoe u uw voordeel kunt doen met duurzaam afvalbeheer. De Quick Win Afvalscan is een door ons moederbedrijf GP Groot ontwikkeld instrument waarmee we het afvalmanagement voor uw bedrijf in kaart brengen. De afvalscan heeft twee doelen:

• Winst voor het milieu

- verlaging van uw CO2-footprint
- hergebruik van grondstoffen
- het opwekken van groene stroom

• Winst voor u als klant

- verlaging van de verwerkingskosten
- vergroenen van uw bedrijf
- verbeteren van uw groene imago

De Quickwin afvalscan bestaat uit:

• afvalinventarisatie
• afvalscheidingsadvies
• afvalpreventieadvies
• advies m.b.t. verpakkingsmaterialen
• containergrootte
• containerfrequentie
• afvalverdichting