Duurzaamheid

NNRD durft zich met trots een duurzame ondernemer te noemen. Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd - is bewust ondernemen met oog voor zowel economische, sociale en milieutechnische belangen. Wij kijken niet alleen naar onze winst- en verliescijfers, maar richten ons ook op de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu.

Gedurfd duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent volgens NNRD dat ieder bedrijf naar vermogen bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die voortkomen uit de activiteiten van de onderneming. Wij gaan hierbij verder dan de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Dat vraagt om inzicht in zowel de huidige als toekomstige ecologische gevolgen van ons productieproces; lokaal en internationaal. Daarvoor gebruiken wij de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Een groene toekomst van uw afval

Onze voortschrijdende kennis van milieueffecten nu en in de toekomst vormen de basis van het beleidsmilieuplan dat NNRD heeft opgesteld. Interne milieuzorg, afvalpreventie, energiebesparing en duurzaam inkopen en investeren binnen de eigen organisatie staan centraal in deze beleidsstrategie. Naast onze eigen prestaties kijken wij bovendien ook naar de duurzaamheid van leveranciers, afnemers, aandeelhouders en overheden. Zo investeren we samen in een duurzame, groene toekomst van uw afval.