Automotive

Als autobedrijf, garage, dealer of transportbedrijf zal uw afvalstroom voornamelijk bestaan uit reststoffen die vrijkomen bij het onderhoud aan of de reparatie van voertuigen. In uw bedrijfstak gelden strenge milieuwetten en regels voor het inzamelen, transporteren en verwerken van deze specifieke afvalproducten. Vandaar dat NNRD zich in de loop der jaren heeft gespecialiseerd in het afvoeren van afvalstromen in de automotive branche.

Onzichtbare afvaloplossingen

Met advies op maat adviseren wij u graag over inzameling en opslag van uw bedrijfsafval, zodat het uit het zicht is op uw terrein. Uw terrein is immers uw visitekaartje. Net als u helpen helpt ook NNRD haar klanten graag een handje op weg. Bij de afvoer zorgen wij daarom altijd voor de juiste wettelijke documenten. Om het nog overzichtelijker en gemakkelijker te maken, hebben wij een speciaal automotive-pakket samengesteld. Dan heeft u er geen werk meer van.

Automotive afvalsoorten

Afvalstromen uit de automotive branche blijken in de praktijk uitermate geschikt voor hergebruik. Zo’n 80% van uw restproducten kunnen wij recyclen of omzetten in energie. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalsoorten in de automotive sector.

Restafval
Papier / karton
Folie
Glas
Hout
• Bumpers
Organisch
Vertrouwelijk papier
Afgewerkte olie
Klein gevaarlijk afval
Olieafscheiders

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.