Detailhandel

Als ondernemer van een eigen winkel of kleinbedrijf weet u exact welke reststoffen er binnen uw onderneming ontstaan. Veelal zal uw afvalstroom bestaan uit restafval, karton, papier en verpakkingsfolie. Samen met u denkt NNRD graag na over afvalinzameling op maat.

Scheiden bij de bron

De huidige innovaties en technieken maken het mogelijk om bijna 80% van de door uw geleverde afvalproducten een nuttige herbestemming te geven. Dat kan zijn in de vorm van hergebruik, recycling of het opwekken van groene energie. Door uw afval direct te scheiden bij de bron werkt u niet alleen mee aan een beter milieu, maar kunt u bovendien heel wat kosten besparen. Goed voor de aarde en uw portemonnee.

Restproducten in de detailhandel

In de detailhandel bestaat de afvalstroom uit verschillende restproducten. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalsoorten. Heeft u een afvalproduct dat hier niet tussen staat? Geen probleem voor NNRD.

Restafval
Papier / karton
Folie
• Glas 
Vertrouwelijk papier
Klein gevaarlijk afval
Swill / keukenafval

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.