Zorginstellingen

Zoals zorginstellingen zich met passie toeleggen op de zorg van patiënten en cliënten, zo zorgt NNRD ervoor dat deze afvalstromen met de juiste zorg en aandacht worden ingezameld en verwerkt. Want naast restafval en keukenafval uit de kantine vormt ziekenhuis- en laboratoriumafval een belangrijk onderdeel in uw afvalbeheer.

Afval dat extra zorg verdient

In de zorgbranche vormt ziekenhuis- en laboratoriumafval een aparte afvalstroom onder de noemer gevaarlijk afval. Een afvalsoort die uit veiligheidsoverwegingen aan strenge wet- en regelgeving moet voldoen. NNRD laat ziekenhuis- en laboratoriumafval afvoeren volgens de wettelijke regels. Daarbij kunt u rekenen op een stipte inzameling, een klantvriendelijke benadering en een professionele uitstraling passend binnen uw organisatie.

Afvalstromen in de zorg

NNRD heeft jarenlange ervaring met het inzamelen van afvalsoorten afkomstig uit zorginstellingen. Wij zetten de meest voorkomende afvalstromen alvast voor u op een rijtje.


Restafval
Papier / karton
Folie
Glas
Swill/keukenafval
Organisch
Vertrouwelijk papier
Klein gevaarlijk afval
• Ziekenhuisafval en laboratoriumafval

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.