Gevaarlijk en chemisch afval

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) of KCA (Klein Chemisch Afval) is afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Denk aan zware metalen als lood, kwik of cadmium, organische oplosmiddelen zoals tolueen of ethanol of giftige stoffen zoals Pcb’s. Verbranding kan leiden tot luchtvervuiling en storten tot vervuiling van het grondwater. Het is dus belangrijk dat dit afval niet bij het restafval terecht komt.

Daarbij kunnen deze stoffen brandbaar of giftig zijn en dus gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren voor uw medewerkers of voor onze inzamelaars en verwerkers. Niet voor niets heeft de overheid strenge voorschriften opgesteld voor de inzameling en verwerking van gevaarlijk afval. Voor elke afvalstroom zijn specifieke inzamelmiddelen beschikbaar die aan deze regels voldoen. Voor medisch afval zijn andere inzamelmiddelen nodig dan voor het bewaren van bestrijdingsmiddelen of olieresten. NNRD weet precies welke gevaarlijke afvalstromen op welke wijze moeten worden ingezameld en helpt u graag met het verantwoord en veilig afvoeren.

Passende oplossingen voor gevaarlijk afval

Ook voor gevaarlijke afvalstromen heeft NNRD passende oplossingen. Wij hebben ruime ervaring in het analyseren, rubriceren, sorteren en laten afvoeren van gevaarlijk afval. Bij de afvoer zorgen wij voor de juiste wettelijke documenten.

Automotive servicepakket

Speciaal voor de automotive en garagebranche hebben wij een automotive servicepakket samengesteld. Hieronder de afvalstromen die in dit pakket zitten.

• Oliehoudend afval
• Afgewerkte olie
• Koelvloeistof
• Remvloeistof
• Accu’s
• Brandstofresten/oplosmiddelen
• Spuitbussen

Inzamelen van gevaarlijk afval

Voor het inzamelen van gevaarlijk afval maakt NNRD onder andere gebruik van:

• Dop/deksel vat
• Jerrycan
• Boxpallet
• IBC
• KGA Box
• Wiva vat

Direct contact

Het tarief voor het inzamelen en verwerken van de afvalstromen hangt af van de hoeveelheid en het soort afval. Hier kunt u contact opnemen.

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact