Organisch afval

GFT afval

GFT, ofwel groente-, fruit- en tuinafval is organisch afval van bijvoorbeeld onderhouds- en snoeiwerkzaamheden uit tuinen en plantsoenen, maar ook afval van groente en fruit uit bedrijfskantines. Organisch afval kan goed verwerkt worden, het krijgt bijvoorbeeld een tweede leven in de vorm van compost.

Compost maken

Om van organisch afval compost te maken wordt het verkleind tot een fijne fractie. Dit wordt op hopen gelegd, bevochtigd en regelmatig belucht door het omscheppen van deze hopen. Tijdens dit proces worden een gemiddelde temperaturen bereikt van circa 70°C. Door middel van het afzeven van deze hopen wordt uiteindelijk een hoogwaardige compost verkregen.

Inzamelen van organisch afval

NNRD zamelt organisch afval in met de volgende containersoorten:

afzetcontainer
ondergrondse container
perscontainer

Direct contact

Ook organisch afval scheiden van het restafval?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact