PD inzameling
Plastic verpakkingen en drankenkartons

Inzameling voor PD (voorheen PMD) en glas

Het scheiden van PD-afval vóór inlevering (bronscheiding) levert belangrijke milieuwinst op. Het apart inleveren van de PD-afvalstroom zorgt ervoor dat de ingezamelde plastic verpakkingen en drankenkartons beter kunnen worden gerecycled, omdat de stroom zo schoon mogelijk blijft

Op deze pagina treft u algemene informatie aan betreffende de nieuwe PD en glas regeling.

De waarde van afval

Door PD-afval apart in te zamelen leren u en uw medewerkers niet alleen hoe ze moeten scheiden, maar ook waarom het goed is. Zo komt uw bedrijf erachter wat de waarde van afval is omdat met het scheiden zichtbaar wordt hoeveel verpakkingen er eigenlijk weggegooid worden. Op deze manier zullen uw medewerkers en uzelf ook gestimuleerd worden om minder verpakkingen te gebruiken. Hergebruik wordt steeds meer de norm.

PD-afval kosteloos inleveren

Het inleveren van PD-afval is kosteloos. Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt voor de inzameling en recycling. Voorwaarde is dat PD-afval moet worden aangeboden volgens de inzamelvoorwaarden. Bij het aanbieden van vervuild PD-afval kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Bekijk hier de afvalwijzer PD
De voorwaarden
Geldt de kosteloze inzameling ook voor mijn organisatie?

 

Alle Nederlandse organisaties met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor de kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval. Het maakt niet uit of u deze stroom op dit moment al scheidt of niet, zolang u bereid bent bij deelname dit te doen.

Het gaat dus niet om grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal dat vrijkomt binnen uw productieproces, waarvoor u al voorzieningen heeft getroffen. Maar wel om consumentenverpakkingen in bijvoorbeeld uw (sport)kantine, bedrijfsrestaurant of kantoor, van bijvoorbeeld gasten, werknemers of leden.

De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter* en moet van goede kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap-, of schenkleeg zijn en geen ander afval. Bekijk hieronder de richtlijnen.

* Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.

De volgende vier vragen vatten het bovenstaande samen:

  1. Zitten in uw afval consumentenverpakkingen (verpakkingen vergelijkbaar met huishoudelijk afval)?
  2. Bestaat dit afval uit plastic & drankenkartons (PD) en/of glas?
  3. Bent u in staat dit afval goed te scheiden (o.a. voldoende ruimte voor bakken en zorg voor goede kwaliteit van scheiden)
  4. Is het volume van deze verpakkingen hoger dan 240L per lediging voor PD en/of 240L per lediging voor glas?

Indien u alle vier de vragen met ja beantwoord, kunt u zich aanmelden voor de PD/Glas regeling.

Blijf op de hoogte

Interesse voor kosteloze inzameling? Meld u aan

Laat uw gegevens hier achter en wij sturen u een e-mail met meer informatie.

Veelgestelde vragen

Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat vijf categorieën. De kosteloze inzameling van PD is niet bedoeld niet voor al deze categorieën. De onderstaande lijst geeft aan voor welke categorieën het loket wel en welke niet bedoeld is:

- Plastic verpakkingen
- Drankenkartons
- Glazen flesjes
- Kartonnen verpakkingen*
- Blikjes*

* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom goed gerecycled wordt. Bovendien worden andere metalen verpakkingen met magneten gescheiden uit het restafval en vervolgens gerecycled.

De plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen verpakkingen uit het bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled. Het Afvalfonds biedt voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een kosteloos inzamelsysteem aan.

De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter voor PD en/of 240 liter voor glas. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, vaak ook ‘kliko’ genoemd.

Plastic verpakkingen, drankenkartons en glas.
Het gaat over verpakkingen die door medewerkers, leerlingen, gasten of bezoekers worden weggegooid: drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, plastic flesjes (zonder statiegeld), chips-, liga- en snoepzakjes, glazen verpakkingen, etc.

Een consumentenverpakking is een verpakking, welke de consument in handen krijgt bij het kopen van het product.

Oud papier/karton
De gescheiden inzameling van en recycling van papieren en kartonnen verpakkingen verloopt al goed en daar gaan we vooralsnog geen aanvullende voorzieningen voor treffen.

Metaal
Na de invoering van statiegeld op drankblikjes is de hoeveelheid consumentenverpakkingen die vrijkomt bij scholen en bedrijven naar verwachting beperkt. Metaal wordt bovendien teruggewonnen uit het restafval en gerecycled. Daarom treffen we er geen aparte voorziening voor.

Nee, de inzameling is voor u kosteloos. Vanaf 1 januari 2023 zorgen we er dan voor dat uw PD en/of glas kosteloos wordt opgehaald. Ook de recycling van die verpakkingen neemt het Afvalfonds helemaal voor haar rekening. Let op, er zijn wel kwaliteitseisen verbonden aan het verpakkingsafval dat u kunt aanbieden.

Producenten en importeurs van producten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de verpakkingen die ze gebruiken voor hun producten.
Ze dragen namelijk bij aan de kosten voor de verwerking van plastic en glazen verpakkingen. De vergoedingen om deze inzameling kosteloos te maken komen via Nedvang.

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact