Lokale betrokkenheid

NNRD is al jaren een bekende naam in Noord Nederland. We hebben in Friesland, Groningen en Drenthe een goede band opgebouwd met onze klanten. We voelen ons regionaal betrokken. We leveren een actieve bijdrage aan de regionale samenleving. Als dienstverlener, als werkgever, als samenwerkingspartner, als goede buur en als drijvende kracht in het realiseren van de circulaire economie.

We delen graag onze kennis en expertise, binnen ons netwerk en daarbuiten. We voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving, ook op sociaal vlak. Waar mogelijk ondersteunen we initiatieven, verenigingen en stichtingen, met materialen, sponsoring, kennisoverdracht of door de handen uit de mouwen te steken. Zo dragen we ons steentje bij aan een vitale, veilige en duurzame samenleving.

Sponsorbeleid

Omdat we zo zichtbaar zijn in de regio, krijgen we veel verzoeken voor sponsoring. Elk initiatief ondersteunen is helaas niet realiseerbaar, daarbij moet het verzoek ook wel bij ons passen. We hanteren daarom een sponsorbeleid. Als u het sponsorbeleid doorneemt, kunt u zelf al enigszins een inschatting maken of uw sponsoraanvraag en aangeboden wederdienst in aanmerking komt.

Wanneer overwegen we een sponsoraanvraag?

 • het vergroten/verbeteren van haar naamsbekendheid en imago binnen haar werkgebied
 • het bereiken van specifieke (nieuwe) doelgroepen
 • het ondersteunen van de taakvelden van NNRD
 • het onderhouden van het relatienetwerk
 • het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Omdat het sponsorbudget een limiet kent, stelt NNRD eisen aan te sponsoren projecten. Wij sponsoren bij voorkeur de jeugd en dan het liefst voor langere tijd.

Wanneer sponsort NNRD niet?

 • sponsoraanvragers/projecten die financieel, politiek of religieus ter discussie staan
 • individuen/individuele sporten-hobby’s
 • feesten
 • projecten die het milieu belasten
 • gevaarlijke sporten
 • andere dan bovengenoemde, maar naar het oordeel van NNRD niet in aanmerking komende projecten

We beoordelen elk verzoek zorgvuldig op bovengenoemde criteria en streven ernaar u binnen een week antwoord te geven. NNRD beslist zelfstandig over het al dan niet sponsoren en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over de redenen van afwijzing is geen discussie mogelijk.

 • Gegevens organisatie

 • Sectie-einde

 • Uw gegevens

 • Sectie-einde

 • Over de sponoring

 • Sectie-einde

 • Over de te sponsoren activiteit

 • Sectie-einde

 • Gewenste bijdrage en tegenprestatie

 • Sectie-einde

 • Overig

 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  Hier kunt u een bestand bijsluiten. Denk aan begrotingen, folders of andere relevante informatie.

Direct contact

Meer informatie over sponsoring?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact