Duurzaamheid

NNRD kan zich met trots een duurzame ondernemer noemen. Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is bewust ondernemen met oog voor economische, sociale en milieutechnische belangen. Wij kijken niet alleen naar onze winst- en verliescijfers, maar richten ons ook op de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu.

Gedurfd duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt voor NNRD in dat ieder bedrijf naar vermogen bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke kwesties en milieuproblemen die voortkomen uit de activiteiten van haar onderneming. Wij gaan hierbij verder dan wat de bestaande wet- en regelgeving ons voorschrijft. Dit vraagt om inzicht in zowel de huidige en toekomstige ecologische gevolgen van ons productieproces; lokaal en internationaal. Hiervoor gebruiken we de nieuwste technologische ontwikkelingen

Uw afval nieuw leven geven

De kennis die we opdoen over milieueffecten vormt de basis van het beleidsmilieuplan wat we hebben opgesteld. Interne milieuzorg, afvalpreventie, energiebesparing en duurzaam inkopen en investeren binnen de eigen organisatie staan centraal in deze beleidsstrategie. Daarnaast kijken we ook naar de duurzaamheid van leveranciers, afnemers, aandeelhouders en overheden. Zo investeren we samen in een duurzame, groene toekomst van uw afval.

Van afval naar duurzame energie

Eén van de kernthema’s van GP Groot, waar NNRD onderdeel van is, is de energietransitie. We zijn voortdurend bezig met oplossingen die emissievrije mobiliteit dichterbij brengen: brandstoffen en energie waarbij geen CO2 vrijkomt. Van afval naar duurzame energie, dat is onze ambitie. Daar komen immers al onze activiteiten samen.

Direct contact

Meer informatie?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact