Afval scheiden aan de bron

Door het gescheiden inzamelen van afval, kan afval gerecycled worden. Door het afval gescheiden aan te bieden, kan het afval goedkoper worden verwerkt. Het doel is afval niet te vermengen zodat het zo geschikt mogelijk is voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof. Door afval te scheiden kunnen ondernemingen kosten besparen en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook dragen ze zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Onze inzamelmiddelen

Benieuwd met welke containers wij afval inzamelen? Kijk dan hier voor meer informatie.

BonTon® inzamelmodule

Om scheiden aan de bron te vereenvoudigen hebben we de BonTon® ontwikkeld.

De BonTon® is een gescheiden afvalinzamelmodule die voor 100% is gemaakt van gerecycled polypropyleen (PP) kunststof uit bouw- en sloopafval en grofvuil. Hij is volledig recyclebaar. Bovendien wordt de BonTon® met een social return programma in elkaar gezet. Bij plaatsing neemt u afscheid van de individuele prullenbakken onder het bureau. Op een centrale plaats in het bedrijf zamelt u met de BonTon® uw GFT, plastic, papier, bekers en restafval gescheiden in. Hiermee worden de afvalstromen apart ingezameld, afgevoerd en weer gerecycled.

Meer weten over BonTon
De jeugd heeft de toekomst

Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen: afval bestaat niet meer maar wordt grondstof. De kinderen van nu spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Om van afval grondstoffen te kunnen maken, moet het zo zuiver mogelijk worden ingezameld, hierin speelt scheiden aan de bron een grote rol.

NNRD verzorgt de inzameling en verwerking van het afval van een aantal schoollocaties in Noord-Nederland. Om kinderen via docenten te informeren over het nut en het belang van afval scheiden en recycling werkt NNRD met gerichte communicatiecampagnes aan bewustwording en motivatie.

Als het aan NNRD ligt gaan we de komende jaren op scholen nog veel meer afval scheiden aan de bron. En we gaan scholen helpen met programma’s om de hoeveelheid afval te verminderen.

inzameling en recycling

Wilt u ook afval scheiden aan de bron?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact