Afvalsoorten

Door afval te scheiden, blijft er minder gewoon restafval over. Dat scheelt milieubelasting, want afvalverwerking kost energie en zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen.

Om u te helpen zo goed mogelijk te scheiden hebben we voor de meest voorkomende afvalstromen categorieën gemaakt. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalstromen. Heeft u toch een afvalstroom waarvan u twijfelt onder welke noemer het afval afgevoerd kan worden dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw grondstoffen zijn waardevol

Als specialist halen we het maximale uit uw afval. Zo gaat er zo min mogelijk verloren en kunnen we als maatschappij besparen op nieuwe grondstoffen. We denken daarbij ook na over uw kosten. We kunnen u dan ook de laagst mogelijke prijs bieden voor het inzamelen van uw afvalstromen.

Onze vier pijlers

NNRD werkt volgens vier pijlers:

1. Afval scheiden is kosten verlagen
Veel organisaties denken dat afvalscheiding extra kosten met zich meebrengt. Het omgekeerde is het geval. Hoe beter u het afval bij de bron scheidt, hoe zuiverder uw afvalstroom wordt. Dit zorgt voor efficiëntere en dus voordeligere verwerking.

2. Efficiënt afvalbeheer is onmisbaar voor ieder bedrijf
Elke organisatie produceert haar eigen afvalstroom, daar ontkomen we niet aan. Echteer, door samen met u uw afvalbeheer zo efficiënt mogelijk in te richten, houden we de kosten beheersbaar én belasten we het milieu zo min mogelijk. Een win-win-situatie dus.

3. Afval van vandaag is de grondstof van morgen
We hebben steeds betere methodes en technieken ontwikkeld om afval om te zetten in grondstoffen voor nieuwe producten. Zo dragen wij een steentje bij aan het sluiten van de kringloop.

4. Duurzaamheid is de toekomst
NNRD streeft naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Dat doen we niet alleen in onze eigen organisatie, maar we helpen u ook graag om een duurzaam afvalmanagement op te zetten. Verantwoord afvalmanagement gaat verder dan het gescheiden inzamelen van afval. De vermindering van afval en verlaging van uw afvalkosten staan centraal: een waardevolle investering.

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact