Accu’s en batterijen

Accu’s en batterijen behoren tot klein chemisch afval (kca). Het is daarom niet toegestaan om dit weg te gooien in een vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu en de metalen uit de accu’s en batterijen kunnen hergebruikt worden. Voor bedrijven past het op een verantwoorde en veilige manier verwerken van batterijen en accu’s ook goed binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In de praktijk zien wij het aantal batterijen toenemen in bedrijfsafval. Wist u dat het aanwezige metaal in batterijen heftig reageert op vocht waardoor er grote kans is op brand en explosie? Om brandgevaarlijke situaties te voorkomen willen wij u erop attenderen om batterijen altijd apart in te zamelen. Met name lithium batterijen zijn brandgevaarlijk. In smartphones, E-bikes en dagelijkse voorwerpen zoals zaklampen, rekenmachines, drones en nog veel meer worden lithium batterijen gebruikt.

Heeft u vragen over het afvoeren van uw afval?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact