Slimmer en schoner inzamelen

Als het gaat om afvalmanagement ligt onze focus niet meer op het inzamelen en sorteren van afval, maar op het voorkomen en optimaal benutten van afval. Wij willen onze klanten helpen bij het terugbrengen van de hoeveelheid (rest)afval, door ze de verschillende afvalstromen te laten herkennen en ze te faciliteren bij het scheiden. Zo kunnen wij veel slimmer en schoner inzamelen en de verschillende stromen eenvoudiger recyclen en terugbrengen in het productieproces. Want dat is uiteindelijk ons doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, als basis voor nieuwe producten of zelfs energie.

Afvalmanagement is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Onze medewerkers beschikken over veel kennis en expertise op dit gebied. Bovendien hebben we een groot netwerk, want alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen, kunnen we echt stappen zetten. Niet alleen het afvalproces, maar ook inkoop, logistiek en productie moeten onder de loep genomen worden om passende oplossingen te kunnen bedenken, op maat voor elk van onze klanten. We werken daarom nauw samen met Ecolumbus via GP Groot: een moderne en pro-actieve partner met zeer gespecialiseerde kennis op dit gebied.

Samen kunnen we u helpen duurzamer te ondernemen, zodat u niet alleen voldoet aan alle wet- en regelgeving, maar ook kunt laten zien dat u serieus werkt aan het verkleinen van de klimaatimpact van uw bedrijf of organisatie. Dat de kosten daarbij centraal staan, spreekt vanzelf. Door afval om te zetten naar nieuwe grondstoffen, creëren we immers waarde: uw afval levert straks geld op. Dat is circulair ondernemen.

Afval verminderen
NNRD helpt u zowel de hoeveelheid restafval als de kosten te minimaliseren.
Scheiden aan de bron
Hoe beter afvalstromen zijn gescheiden, hoe beter wij het afval kunnen recyclen, hoe lager de verwerkingskosten voor de klant
Advies op maat
NNRD biedt oplossingen op maat die afval voorkomen en die het inzamelen slimmer en goedkoper maakt

Direct contact

Uw afval optimaal benutten?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact