Nieuwe grondstoffen uit ingezamelde stromen

Naast het inzamelen, scheiden en sorteren van afvalstoffen is het opwerken van deze afvalstoffen tot hoogwaardige grondstoffen, een specialiteit van NNRD. De herwonnen grondstoffen worden weer dankbaar ingezet bij infrastructurele, agrarische en industriële processen in binnen- en buitenland.

Secundaire grondstoffen/bouwstoffen

Secundaire grondstoffen zijn herwonnen uit eerder toegepaste grondstoffen. Ze zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd, geprepareerd of bewerkt en tenslotte verwerkt. Ruim 99% van het bouw- en sloopafval wordt herwonnen en weer ingezet als secundaire grondstof of bouwstof. Denk aan grond, gips en betongranulaat. Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten met verschillende eigenschappen. Deze granulaten voldoen aan de normen voor een categorie-I bouwstof en worden hoofdzakelijk ingezet als funderingsmateriaal in de bouwsector en voor de wegenbouw.

We leveren ook uit de sloop verkregen BRL2506-1 gecertificeerd betongranulaat. Betonproducenten passen dit granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. Zo wordt de winning en verbruik van nieuwe grondstoffen vermeden. In een ideale situatie wordt de nieuwbouw na een sloop gerealiseerd met gerecycled beton uit die sloop, hierbij maken we de cirkel lokaal rond.

Hergebruik -> slopen -> breken -> wassen. Hierna begint de cirkel weer opnieuw.

Het recyclinggranulaat wordt hergebruikt als toeslagmateriaal in nieuw beton. Vervolgens wordt beton afzonderlijk verwijderd en afgevoerd, waarna het betonpuin wordt gebroken en gezeefd. Hierna wordt de als betongranulaat geschikte fractie gewassen. Vervolgens wordt het materiaal hergebruikt en begint de cirkel weer opnieuw.

Gebroken puin granulaten

Behalve het scheiden, sorteren en verwerken van afvalstoffen voor hergebruik, kunnen we ook afval opwerken. Zo is het opwerken van puin tot diverse soorten granulaat een echte specialiteit van NNRD. Wij maken diverse soorten granulaat. De meeste granulaten worden geproduceerd door middel van een (mobiele) puinbreekinstallatie.

Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten met verschillende eigenschappen. Deze granulaten voldoen aan de normen voor een categorie-I bouwstof en worden hoofdzakelijk ingezet als funderingsmateriaal in de bouwsector en voor de wegenbouw.

We leveren ook uit de sloop verkregen BRL2506-1 gecertificeerd betongranulaat. Betonproducenten passen dit granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. Zo wordt de winning en verbruik van nieuwe grondstoffen vermeden.

Houtafval

Houtafval komt vrij bij het sloop-, bouw- en renovatiewerkzaamheden. Onze houtrecyclinginstallatie verwerkt het afvalhout tot houtsnippers. De kwaliteit van het houtafval bepaalt hoe we het kunnen hergebruiken. Niet-herbruikbaar hout wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales.

Hout wordt ingezameld in drie categorieën: A-, B- en C-hout. A-hout: niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout. B-hout/C-hout: kwalitatief minder hout, met verf- of lijmresten. A-hout wordt volledig gerecycled. Er worden bijvoorbeeld pallets, klossen of spaanplaat van gemaakt. B-hout wordt gedeeltelijk verwerkt tot spaanplaat en gedeeltelijk gebruikt voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales. Ook C-hout wordt verwerkt tot biobrandstof.

Bouw-en sloopafval

NNRD zamelt bouw-en sloopafval in en sorteert het afval. Vervolgens brengen wij het gesorteerde bouw-en sloopafval naar ons moederbedrijf GP Groot. Voor de scheiding van bouw- en sloopafval hebben zij een eigen afvalsorteerinstallatie, één van de modernste van Nederland. Daar worden de materialen uit het afval gehaald die hergebruikt kunnen worden: metalen, papier, plastic, hout en steengranulaat. Door deze machinale manier van scheiden ligt het sorteerresultaat 50% hoger dan met handmatig sortering. Het restafval wordt gebruikt om energie op te wekken.

Direct contact

Meer weten over hoe NNRD grondstoffen uit afval haalt?

Stuur ons online een bericht of bel 0512-334334

Container huren Direct contact