Organisch afval

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT afval) valt onder de noemer organisch afval en komt vrij bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen. Inzamelen van organisch afval kan vele doeleinden hebben. Zo kunnen we GFT afval hergebruiken als compost. Maar ook de toepassing als grondstof voor biogas wordt steeds lucratiever.

Orange Gas

In samenwerking met moederbedrijf GP Groot draagt NNRD een steentje bij aan de productie van Orange Gas. Dit is biogas dat wordt opgewekt uit reststoffen die na scheiding niet verder hergebruikt kunnen worden. Dit biogas wordt vervolgens verder bewerkt tot groen gas, wat weer gebruikt kan worden voor de verwarming van gebouwen of als brandstof.

Inzamelen van organisch afval

NNRD zamelt organisch afval in met de volgende containersoorten:

afzetcontainer
ondergrondse container
perscontainer

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.