Restafval

Restafval is een verzamelnaam voor verschillende soorten afval die bedrijven, overheden en andere organisaties produceren. Het is de meest voorkomende afvalstroom. NNRD biedt een groot assortiment aan inzamelmiddelen voor restafval. Samen met u bekijken we of er een mogelijkheid is om het afval te scheiden. Afvalscheiding is namelijk goed voor het milieu én voor uw portemonnee.

Inzamelen van restafval

De NNRD heeft de volgende containers beschikbaar voor het inzamelen van restafval.

rolcontainer
ondergrondse container
perscontainer

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.