Milieu

Wie denkt aan afval, denkt aan het milieu. Een logische combinatie, want beide thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als organisatie gespecialiseerd in de afvalbranche werken we bij NNRD volgens de internationale milieunorm NEN-ISO 9001 en 14001.

Het bedrijfsmilieuplan binnen NNRD focust zich op het reduceren van de milieubelasting en het voorkomen van verspilling van energiebronnen. Om onze medewerkers bewust te maken van deze speerpunten organiseert NNRD regelmatig cursussen, voorlichting en instructie. Daarnaast hanteren we een duurzaam inkoop- en investeringsbeleid, waarbij we onze leveranciers en samenwerkingspartners niet vergeten.

Win-winsituatie voor milieu en portemonnee

Tot slot wijzen wij u als klant graag op de kansen en mogelijkheden om uw afvalstromen nog beter te scheiden. Naast voordelen voor het milieu brengt dat bovendien lagere afvoerkosten met zich mee. Kortom; een win-winsituatie voor ons milieu en uw portemonnee.