Sponsoring

NNRD is al jaren een bekende naam in Noord-Nederland. Zowel in Friesland, Groningen als Drenthe hebben wij een goede band opgebouwd met onze klanten. NNRD voelt zich daardoor betrokken bij deze regio.

Dit laten we graag zien door verschillende activiteiten een financieel steuntje in de rug te geven. Van een nieuw tenue voor een sportvereniging tot ondersteuning bij gedurfde maatschappelijke initiatieven als een schoonmaakdag en sponsorloop voor een goed doel. Ook steunen wij al jaren een weeskind uit Oeganda via de stichting Gulukids en zijn wij bedrijvenambassadeur voor Oxfam Novib. 

NNRD zet zich graag in voor onze regio. Daarbij hanteren wij een helder sponsorbeleid, waarin u kunt lezen welke projecten wij supporteren.