Hout A/B/C

Wanneer u gaat bouwen of slopen krijgt u te maken met verschillende soorten houtafval. Houtafval kan voor twee doeleinden gebruikt worden. Wanneer het hout nog in goede staat verkeert, kan het ingezet worden voor hergebruik. Wanneer het om verouderd hout gaat, is energiewinning via verbranding een optie. A, B en C hout NNRD deelt houtafval daarom op in drie categorieën;

A-hout, B-hout en C-hout

A-hout is niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout, dat veelal wordt gerecycled. Bij B hout gaat het om kwalitatief minder hout, dat uitstekend dienst kan doen als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld pallets, klossen en spaanplaat. Wanneer het hout er zeer slecht aan toe is, wordt het gebruikt als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales. C –hout betreft behandeld en geïmpregneerd zoals bijvoorbeeld bielzen, tuinhout en afrastering paaltjes. Dit moet apart verwerkt worden en geldt een hoger tarief voor dan A en B hout.

Inzamelen van houtafval

NNRD zamelt houtafval in via een afzetcontainer. U kunt daarbij kiezen uit verschillende maten variërend van 6 m³ tot 40 m³.

Meer informatie?

Neem direct contact op met onze klantenservice of laat u terugbellen.